Slovník pojmů

Paralaxa

Popis

Paralaxou je označována optická chyba přístroje (puškohledu),

Detail

která vzniká při zamíření na krátkou nebo velkou vzdálenost a při pohledu oka do puškohledu mimo optickou osu.

Většina výrobců zbraní dnes nastřeluje a testuje zbraně na vzdálenost 100 m. Z toho vychází výrobci optiky a konstruují puškohledy tak, že při zamíření na tuto vzdálenost dopadá obraz přesně na rovinu záměrné osnovy a potom nemá vliv, zda má střelec oko v ose nebo nikoliv. Tyto puškohledy jsou pak označovány jako na 100 m bez paralaxy. U některých modelů, zvláště určených pro střelbu na velké vzdálenosti, je tato hodnota nastavena např. na 200m nebo ji může upravovat samotný střelec.

 

banner banner banner banner banner banner banner banner
 

Navštivte naše prodejny